Laat hier je gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

Twijfel je nog? Dan bied ik een gratis kennismakingsgesprek aan.
We bespreken dan kort jouw hulpvraag, mijn werkwijze en of we een klik voelen samen.


Privacybeleid

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Maureen Liemburg
Pelikaanstraat 2
7941 VJ Meppel
maureen@maureenliemburg.nl

Ik verkrijg persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
– Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
– Geboortedatum en –plaats
– Geslacht
– Inhoud van onze gesprekken en behandelingen
– Medische informatie

Doeleinden
Ik verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals bijvoorbeeld:
– Het onderhouden van contact
– Een goede en efficiënte dienstverlening
– Het verrichten van administratieve handelingen
– Verbetering van de dienstverlening
– Facturering
– Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
– Nakoming van wettelijke verplichtingen
– Het voeren van eventuele geschillen

Grondslagen
Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO). Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat ik hier gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening
– De bescherming van haar Financiële belangen
– De verbetering van haar diensten
– Beveiliging en het beheer van haar systemen
*Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kan ik persoonsgegevens uitwisselen. Ik kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en mijn systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar
Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en die van WGBO.
*De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe ik jouw gegevens beveilig
Ik vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 maart 2023. Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Klaar voor jouw lievelingsleven?

Laat hier je gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

Twijfel je nog? Dan bied ik een gratis kennismakingsgesprek aan.
We bespreken dan kort jouw hulpvraag, mijn werkwijze en of we een klik voelen samen.